Utama Yang Lain $ 5,000 Kembali ke Hadiah Sekolah

$ 5,000 Kembali ke Hadiah SekolahDari bilik darjah dan gimnasium hingga ke dewan muzik dan bas lawatan lapangan, sekolah dipenuhi dengan genius setiap hari. Pendidik bekerja tanpa lelah untuk memastikan anak-anak kita dilengkapkan untuk berjaya, tetapi selalunya dengan sumber yang terhad. Itulah sebabnya DesktopLinuxAtHome memberi anda peluang untuk memperkasakan minda genius dengan kami $ 5,000 Kembali ke Hadiah Sekolah . DesktopLinuxAtHome sudah terlalu banyak menggunakan cara ibu bapa dan sekolah merekrut sukarelawan , pengumpulan dana dan merancang acara . Sekarang kita memperkasakan generasi akan datang. Namakan sekolah kegemaran anda hari ini untuk berpeluang menang besar dan dapatkan wang tunai tambahan ke sekolah untuk diri sendiri. Hadiah:
(1) Hadiah Utama $ 5,000 ke Sekolah Kegemaran
(1) Hadiah $ 250 kepada Peserta Peraduan dengan Pencalonan yang Menang

Masukkan Sekarang:

  1. Namakan sekolah kegemaran anda dalam borang Rafflecopter di bawah. Kembali sekali setiap hari untuk meningkatkan peluang anda!
  2. Kongsi peraduan ini dengan keluarga, rakan dan kakitangan sekolah untuk meningkatkan peluang anda untuk menang.
  3. Periksa semula selepas 21/9/18 untuk melihat sama ada sekolah anda menang! Tempoh promosi Giveaway adalah 8/1/18 - 9/15/18.
hadiah Rafflecopter

Peraturan Rasmi:

Dengan memasukkan dan mengambil bahagian dalam DesktopLinuxAtHome $ 5,000 Back to School Giveaway, peserta ('Peserta') sepenuhnya dan tanpa syarat bersetuju untuk menerima dan terikat dengan 'Peraturan Rasmi' ini dan oleh semua keputusan DesktopLinuxAtHome ('Penaja'), yang merangkumi, tanpa batasan, keputusan mengenai kelayakan, pemenang dan penafsiran istilah yang digunakan dalam Peraturan Rasmi ini, yang akan muktamad dan mengikat dalam semua aspek. 1. TIADA PEMBELIAN ATAU PEMBAYARAN TIDAK DIPERLUKAN UNTUK MASUK ATAU MENANG. Log masuk ke https://www.signupgenius.com/about/back-to-school-giveaway-2018.cfm ('Laman Giveaway') antara 12:00:00 pagi EDT pada 1 Ogos 2018 dan 11:59:59 malam EDT pada 15 September 2018 ('Tempoh Promosi') dan ikuti arahan yang dipaparkan di DesktopLinuxAtHome $ 5,000 Kembali ke School Giveaway Page untuk memasukkan melalui borang penyertaan Rafflecopter. 2. BUTIRAN MASUK: Peserta boleh menghantar satu (1) Set penyertaan Rafflecopter setiap alamat e-mel. Setiap Peserta akan berada diperlukan untuk: a) menamakan satu 'Sekolah Kegemaran' dengan memberikan nama sekolah dan b) memberikan Bandar dan Negeri di mana sekolah itu berada. Penyertaan tambahan boleh diperoleh dengan menyelesaikan tugas yang dipilih melalui borang penyertaan Rafflecopter di Laman Giveaway, seperti, tetapi tidak terhad kepada: Sertai senarai e-mel DesktopLinuxAtHome, 'Lawati' DesktopLinuxAtHome di Facebook, Ikuti @DesktopLinuxAtHome di Pinterest, Pin Gambar dari DesktopLinuxAtHome.com, Ikuti @DesktopLinuxAtHome di Twitter, Tweet mengenai Giveaway, Ikuti @DesktopLinuxAtHome di Instagram. Penyertaan setiap hari boleh diperoleh dengan pilihan entri 'Tweet about Giveaway'. Peserta boleh menghantar penyertaan setiap hari dengan mencalonkan Sekolah Kegemaran setiap hari selama Tempoh Promosi. 3. KELAYAKAN: Untuk layak memasuki DesktopLinuxAtHome $ 5,000 Back to School Giveaway, Peserta mestilah berumur lapan belas (18) tahun ke atas, tinggal di A.S. benua dan mempunyai alamat e-mel yang sah. Hadkan satu (1) set kemasukan Rafflecopter bagi setiap orang yang layak. Sekiranya lebih daripada satu borang penyertaan dihantar setiap orang yang layak, semua penyertaan yang dihantar oleh Peserta tersebut akan dianggap tidak sah. Semua penyertaan yang dihantar oleh individu yang berumur kurang dari lapan belas (18) tahun akan dianggap tidak sah. Sekiranya lebih kurang maklumat dihantar dalam entri daripada yang diminta, entri boleh dianggap tidak sah. Semua penyertaan mesti diterima semasa Tempoh Promosi untuk layak mendapat hadiah. Untuk layak mendapat hadiah, Sekolah Kegemaran yang dicalonkan mestilah sekolah yang diiktiraf sekarang. Untuk tujuan pemberian ini, 'sekolah yang diiktiraf' a) mesti mempunyai pendaftaran pelajar lebih daripada 50 pelajar, dan b) mestilah sekolah yang diiktiraf dalam komuniti. Penaja berhak memutuskan apa yang menjadi 'sekolah yang diiktiraf.' Peserta menyatakan dan menjamin bahawa semua maklumat yang diberikan oleh Entrant berkaitan dengan GiveU $ 5000 Kembali ke Sekolah DesktopLinuxAtHome adalah benar, tepat dan lengkap pada tarikh kemasukan. Penaja berhak, pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak mereka, untuk membatalkan kelayakan dan / atau menganggap Peserta atau penyertaan tidak layak untuk menyertai DesktopLinuxAtHome $ 5,000 Kembali ke Sekolah Giveaway. 4. HADIAH: Satu (1) Peserta yang Memenangi akan dipilih melalui lukisan secara rawak pada atau sebelum 21 September 2018. Peserta yang Memenangi akan menerima kad hadiah Visa berjumlah $ 250. 'Sekolah Kegemaran' yang dicalonkan oleh Pemenang Pemenang akan diiktiraf sebagai Sekolah Pemenang Hadiah Utama dan akan menerima cek bernilai $ 5,000. Sekolah Pemenang Hadiah Utama tidak boleh menggantikan, memberikan atau memindahkan hadiah. Peluang menang berdasarkan jumlah penyertaan yang diterima dalam Tempoh Promosi. Sekiranya Winning Entrant mencalonkan lebih dari satu sekolah semasa Tempoh Promosi, Winning School akan berdasarkan pada entri pertama yang dihantar. 5. SYARAT-SYARAT HADIAH UMUM / TUNTUTAN HADIAH: Peserta yang Memenangi akan diberitahu melalui alamat e-mel yang dihantar melalui entri Rafflecopter mereka setelah pengesahan penyertaan. Sekiranya DesktopLinuxAtHome tidak dapat menghubungi pemenang hadiah dari maklumat penyertaan dalam masa lima (5) hari dari pemberitahuan e-mel, pemenang peraduan akan kehilangan hadiahnya dan Peserta Pemenang lain akan dipilih melalui lukisan secara rawak. Peserta Winning diharapkan dapat memberikan maklumat hubungan tambahan untuk Sekolah Pemenang Hadiah Utama yang dicalonkan jika perlu. Winning Entrant dan Grand Prize Winning School akan menerima hadiah mereka dalam masa empat (4) minggu dari akhir pemberian hadiah. Tiada penggantian, penyerahan atau pemindahan hadiah apa pun yang akan dibenarkan, kecuali atas budi bicara DesktopLinuxAtHome, yang berhak untuk mengganti hadiah atau komponen hadiah dengan wang tunai atau hadiah lain yang setanding atau bernilai lebih besar. Dengan memasukkan hadiah ini, setiap calon pemenang menyetujui penggunaan nama dan nama Sekolah Kegemaran untuk tujuan publisiti oleh DesktopLinuxAtHome tanpa pampasan atau izin tambahan, jika dibenarkan oleh undang-undang. Sekiranya hadiah dilucutkan atas sebab apa pun, DesktopLinuxAtHome berhak untuk memberikan hadiah itu kepada calon pemenang alternatif dari antara penyertaan yang layak. 6. SIARAN: Promosi ini sama sekali tidak ditaja, disokong atau ditadbir oleh, atau dikaitkan dengan, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram atau Rafflecopter. Semua Peserta memberikan maklumat kepada DesktopLinuxAtHome. Penyertaan dalam promosi ini tertakluk pada Peraturan Rasmi . Penaja berhak mendiskualifikasi mana-mana orang yang diyakini telah sengaja melanggar Peraturan Rasmi ini. Selain itu, pandangan dan pendapat yang diluahkan oleh pengikut di laman web media sosial tidak semestinya mencerminkan pandangan dan pendapat DesktopLinuxAtHome. DesktopLinuxAtHome sama sekali tidak bertanggungjawab atas kata-kata, penyerahan atau tindakan pengikut. DesktopLinuxAtHome mempunyai hak eksklusif untuk, mengikut budi bicara mutlaknya, menentukan sama ada mahu menerbitkan, membuang atau menyunting respons yang disiarkan atau tidak. 7. PENAJA: DesktopLinuxAtHome, 13777 Ballantyne Corporate Place, Suite 500, Charlotte, NC 28277.

Dihantar oleh Kate White


$ 5,000 Kembali ke Hadiah Sekolah

Dari bilik darjah dan gimnasium hingga ke dewan muzik dan bas lawatan lapangan, sekolah dipenuhi dengan genius setiap hari. Pendidik bekerja tanpa lelah untuk memastikan anak-anak kita dilengkapkan untuk berjaya, tetapi selalunya dengan sumber yang terhad. Itulah sebabnya DesktopLinuxAtHome memberi anda peluang untuk memperkasakan minda genius dengan kami $ 5,000 Kembali ke Hadiah Sekolah . DesktopLinuxAtHome sudah terlalu banyak menggunakan cara ibu bapa dan sekolah merekrut sukarelawan , pengumpulan dana dan merancang acara . Sekarang kita memperkasakan generasi akan datang. Namakan sekolah kegemaran anda hari ini untuk berpeluang menang besar dan dapatkan wang tunai tambahan ke sekolah untuk diri sendiri. Hadiah:
(1) Hadiah Utama $ 5,000 ke Sekolah Kegemaran
(1) Hadiah $ 250 kepada Peserta Peraduan dengan Pencalonan yang Menang

Masukkan Sekarang:

  1. Namakan sekolah kegemaran anda dalam borang Rafflecopter di bawah. Kembali sekali setiap hari untuk meningkatkan peluang anda!
  2. Kongsi peraduan ini dengan keluarga, rakan dan kakitangan sekolah untuk meningkatkan peluang anda untuk menang.
  3. Periksa semula selepas 21/9/18 untuk melihat sama ada sekolah anda menang! Tempoh promosi Giveaway adalah 8/1/18 - 9/15/18.
hadiah Rafflecopter

Peraturan Rasmi:

Dengan memasukkan dan mengambil bahagian dalam DesktopLinuxAtHome $ 5,000 Back to School Giveaway, peserta ('Peserta') sepenuhnya dan tanpa syarat bersetuju untuk menerima dan terikat dengan 'Peraturan Rasmi' ini dan oleh semua keputusan DesktopLinuxAtHome ('Penaja'), yang merangkumi, tanpa batasan, keputusan mengenai kelayakan, pemenang dan penafsiran istilah yang digunakan dalam Peraturan Rasmi ini, yang akan muktamad dan mengikat dalam semua aspek. 1. TIADA PEMBELIAN ATAU PEMBAYARAN TIDAK DIPERLUKAN UNTUK MASUK ATAU MENANG. Log masuk ke https://www.signupgenius.com/about/back-to-school-giveaway-2018.cfm ('Laman Giveaway') antara 12:00:00 pagi EDT pada 1 Ogos 2018 dan 11:59:59 malam EDT pada 15 September 2018 ('Tempoh Promosi') dan ikuti arahan yang dipaparkan di DesktopLinuxAtHome $ 5,000 Kembali ke School Giveaway Page untuk memasukkan melalui borang penyertaan Rafflecopter. 2. BUTIRAN MASUK: Peserta boleh menghantar satu (1) Set penyertaan Rafflecopter setiap alamat e-mel. Setiap Peserta akan berada diperlukan untuk: a) menamakan satu 'Sekolah Kegemaran' dengan memberikan nama sekolah dan b) memberikan Bandar dan Negeri di mana sekolah itu berada. Penyertaan tambahan boleh diperoleh dengan menyelesaikan tugas yang dipilih melalui borang penyertaan Rafflecopter di Laman Giveaway, seperti, tetapi tidak terhad kepada: Sertai senarai e-mel DesktopLinuxAtHome, 'Lawati' DesktopLinuxAtHome di Facebook, Ikuti @DesktopLinuxAtHome di Pinterest, Pin Gambar dari DesktopLinuxAtHome.com, Ikuti @DesktopLinuxAtHome di Twitter, Tweet mengenai Giveaway, Ikuti @DesktopLinuxAtHome di Instagram. Penyertaan setiap hari boleh diperoleh dengan pilihan entri 'Tweet about Giveaway'. Peserta boleh menghantar penyertaan setiap hari dengan mencalonkan Sekolah Kegemaran setiap hari selama Tempoh Promosi. 3. KELAYAKAN: Untuk layak memasuki DesktopLinuxAtHome $ 5,000 Back to School Giveaway, Peserta mestilah berumur lapan belas (18) tahun atau lebih tua, tinggal di A.S. benua dan mempunyai alamat e-mel yang sah. Hadkan satu (1) set kemasukan Rafflecopter bagi setiap orang yang layak. Sekiranya lebih daripada satu borang penyertaan dihantar setiap orang yang layak, semua penyertaan yang dihantar oleh Peserta tersebut akan dianggap tidak sah. Semua penyertaan yang dihantar oleh individu yang berumur kurang dari lapan belas (18) tahun akan dianggap tidak sah. Sekiranya lebih kurang maklumat dihantar dalam entri daripada yang diminta, entri boleh dianggap tidak sah. Semua penyertaan mesti diterima semasa Tempoh Promosi untuk layak mendapat hadiah. Untuk layak mendapat hadiah, Sekolah Kegemaran yang dicalonkan mestilah sekolah yang diiktiraf sekarang. Untuk tujuan pemberian ini, 'sekolah yang diiktiraf' a) mesti mempunyai pendaftaran pelajar lebih daripada 50 pelajar, dan b) mestilah sekolah yang diiktiraf dalam komuniti. Penaja berhak memutuskan apa yang menjadi 'sekolah yang diiktiraf.' Peserta menyatakan dan menjamin bahawa semua maklumat yang diberikan oleh Entrant berkaitan dengan GiveU $ 5000 Kembali ke Sekolah DesktopLinuxAtHome adalah benar, tepat dan lengkap pada tarikh kemasukan. Penaja berhak, pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak mereka, untuk membatalkan kelayakan dan / atau menganggap Peserta atau penyertaan tidak layak untuk menyertai DesktopLinuxAtHome $ 5,000 Kembali ke Sekolah Giveaway. 4. HADIAH: Satu (1) Peserta yang Memenangi akan dipilih melalui lukisan secara rawak pada atau sebelum 21 September 2018. Peserta yang Memenangi akan menerima kad hadiah Visa berjumlah $ 250. 'Sekolah Kegemaran' yang dicalonkan oleh Pemenang Pemenang akan diiktiraf sebagai Sekolah Pemenang Hadiah Utama dan akan menerima cek bernilai $ 5,000. Sekolah Pemenang Hadiah Utama tidak boleh menggantikan, memberikan atau memindahkan hadiah. Peluang menang berdasarkan jumlah penyertaan yang diterima dalam Tempoh Promosi. Sekiranya Winning Entrant mencalonkan lebih dari satu sekolah semasa Tempoh Promosi, Winning School akan berdasarkan pada entri pertama yang dihantar. 5. SYARAT-SYARAT HADIAH UMUM / TUNTUTAN HADIAH: Peserta yang Memenangi akan diberitahu melalui alamat e-mel yang dihantar melalui entri Rafflecopter mereka setelah pengesahan penyertaan. Sekiranya DesktopLinuxAtHome tidak dapat menghubungi pemenang hadiah dari maklumat penyertaan dalam masa lima (5) hari dari pemberitahuan e-mel, pemenang peraduan akan kehilangan hadiahnya dan Peserta Pemenang lain akan dipilih melalui lukisan secara rawak. Peserta Winning diharapkan dapat memberikan maklumat hubungan tambahan untuk Sekolah Pemenang Hadiah Utama yang dicalonkan jika perlu. Winning Entrant dan Grand Prize Winning School akan menerima hadiah mereka dalam masa empat (4) minggu dari akhir pemberian hadiah. Tiada penggantian, penyerahan atau pemindahan hadiah apa pun yang akan dibenarkan, kecuali atas budi bicara DesktopLinuxAtHome, yang berhak untuk mengganti hadiah atau komponen hadiah dengan wang tunai atau hadiah lain yang setanding atau bernilai lebih besar. Dengan memasukkan hadiah ini, setiap calon pemenang menyetujui penggunaan namanya dan nama Sekolah Kegemaran untuk tujuan publisiti oleh DesktopLinuxAtHome tanpa pampasan atau izin tambahan, jika dibenarkan oleh undang-undang. Sekiranya hadiah dilucutkan atas sebab apa pun, DesktopLinuxAtHome berhak untuk memberikan hadiah itu kepada calon pemenang alternatif dari antara penyertaan yang layak. 6. SIARAN: Promosi ini sama sekali tidak ditaja, disokong atau ditadbir oleh, atau dikaitkan dengan, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram atau Rafflecopter. Semua Peserta memberikan maklumat kepada DesktopLinuxAtHome. Penyertaan dalam promosi ini tertakluk pada Peraturan Rasmi . Penaja berhak mendiskualifikasi setiap orang yang diyakini telah melanggar Peraturan Rasmi ini dengan sengaja. Selain itu, pandangan dan pendapat yang diluahkan oleh pengikut di laman web media sosial tidak semestinya mencerminkan pandangan dan pendapat DesktopLinuxAtHome. DesktopLinuxAtHome sama sekali tidak bertanggungjawab atas kata-kata, penyerahan atau tindakan pengikut. DesktopLinuxAtHome mempunyai hak eksklusif untuk, mengikut budi bicara mutlaknya, menentukan sama ada mahu menerbitkan, membuang atau menyunting respons yang disiarkan atau tidak. 7. PENAJA: DesktopLinuxAtHome, 13777 Ballantyne Corporate Place, Suite 500, Charlotte, NC 28277.

Artikel Yang Menarik

Pilihan Editor

Bagaimana untuk menyekat nombor pada iPhone untuk menghentikan penipu memanggil dan menghantar mesej kepada anda
Bagaimana untuk menyekat nombor pada iPhone untuk menghentikan penipu memanggil dan menghantar mesej kepada anda
JIKA anda mempunyai telefon pintar, kemungkinan besar anda pernah mengalami sejenis panggilan atau teks penipuan. Menyekat nombor boleh berguna untuk menghentikan kejadian berulang ini jadi jika anda perlu menyekat nombor…
DesktopLinuxAtHome Powers Girl Scout Booth Cookie
DesktopLinuxAtHome Powers Girl Scout Booth Cookie
Microsoft Edge menyertakan pengalaman pemasangan PWA yang dipertingkatkan
Microsoft Edge menyertakan pengalaman pemasangan PWA yang dipertingkatkan
Anda kini boleh mendayakan Dialog Pasca Pemasangan Apl Web dalam Microsoft Edge. Walaupun sesetengah pembangun menolak sokongan apl web progresif dalam mereka
Edge Dev 80.0.328.4 keluar dengan peningkatan kebolehpercayaan
Edge Dev 80.0.328.4 keluar dengan peningkatan kebolehpercayaan
Versi baharu Microsoft Edge mencecah saluran Dev. Edge Dev 80.0.328.4 disertakan dengan beberapa pembetulan dan peningkatan kebolehpercayaan. Berikut adalah perubahannya.
Adakah ini berakhirnya aliran bola sepak Liga Perdana yang tidak sah? Sky membuat tuntutan BIG Kodi Box
Adakah ini berakhirnya aliran bola sepak Liga Perdana yang tidak sah? Sky membuat tuntutan BIG Kodi Box
SKY telah mendakwa ia memenangi pertempuran menentang lanun dalam talian yang membenarkan peminat kaki Brit menonton perlawanan Liga Perdana secara percuma. BT Sport dan Sky kalah hasil daripada peningkatan dalam penstriman haram…
Taxify melancarkan aplikasi teksi gaya Uber baharu yang harganya sehingga 35% lebih murah daripada pesaing
Taxify melancarkan aplikasi teksi gaya Uber baharu yang harganya sehingga 35% lebih murah daripada pesaing
Apl teksi baharu ada di bandar dan ia berharap dapat menggoda semua penumpang Uber dengan tambang yang lebih murah. Taxify permulaan Estonia membolehkan anda membayar secara tunai dan menjanjikan tambang yang lebih murah serta gaji yang lebih baik…
Bagaimana untuk menamakan semula Penyesuai Rangkaian dalam Windows 11
Bagaimana untuk menamakan semula Penyesuai Rangkaian dalam Windows 11
Anda boleh menamakan semula penyesuai rangkaian dalam Windows 11 jika anda ingin mengatur atau menyesuaikan sambungan rangkaian yang tersedia agar sepadan dengan citarasa dan keperluan anda.